2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


V sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki


W dniu 12 stycznia 2015 r. o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się V sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, oraz porządek obrad.

 

Głównym tematem sesji była Perspektywa funkcjonowania na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Lubenieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.

 

Radni podjęli głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego Radnej Elżbiety Cwek o skierowanie projektu uchwały do prac w komisjach stałych. Wniosek ten został przegłosowany - ZA opowiedziało się siedmiu Radnych (P. Glina, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, E. Szulin, A. Smędzik), PRZECIW - pięciu (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), od głosu wstrzymał się jeden Radny (J. Różycki). Wniosek formalny Pani Radnej Elżbiety Cwek został przegłosowany.

 

Jednakże w wyniku reasumpcji głosowania Radni zmienili swoje zdanie. Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka przytoczył treść uchwały w sprawie zamiaru przejęcia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.

UZASADNIENIE do Uchwały:

Przekazanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim Gminie Kamieniec Ząbkowicki daje możliwość bardziej racjonalnego zarządzania oświatą na jej wszystkich poziomach. Gmina Kamieniec Ząbkowicki podejmując decyzję o przejęciu szkoły wychodzi naprzeciw rodzinom naszej gminy, a co za tym idzie młodym ludziom dając możliwość kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w swojej miejscowości, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na przejazdy czy pobyt w internacie. Proponowane rozwiązanie byłoby rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich zainteresowanych stron – dla gminy, jak również dla starostwa.

Celem złożonej propozycji nie jest samo w sobie przejęcie szkoły, ale jej rozwój i stworzenie atrakcyjnych kierunków nauczania, zwiększenie potencjału szkoły i jej stabilności na wiele lat jak również podniesienie komfortu pracy nauczycieli i uczniów. Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczęszcza około ¾ uczniów, którzy mieszkają na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, a w interesie gminy jest, aby ci uczniowie uczyli się na miejscu, w jak najlepszych warunkach i nie musieli jeździć do szkoły do innych miejscowości.

Rada przystąpiła do głosowania uchwały. ZA podjęciem uchwały opowiedziało się 12 Radnych: R. Bierut, L. Koper, P. Glina, J. Różycki  A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin, PRZECIW – 0, od głosu wstrzymała się jedna osoba (E. Cwek), nieobecni podczas głosowania – 2 osoby (M. Kacik, B. Niewczas). Tym samym podjęto Uchwałę nr Uchwała  Nr V/16/2015  w sprawie zamiaru przejęcia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki.

 

 

Po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończona została V sesję Rady Gminy.

 
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.