2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


Informacja Agencji Rynu Rolnego

 

Informacja szczegółowa dotycząca

dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że weszły w życie rozporządzenia Rady

Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące dopłat z tytułu zużytego

do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

 

Stawki dopłat (Dz. U. nr 46 z 2007 r. poz. 299)

 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

 

1) 50 zł – w przypadku zbóż;

2) 60 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3) 300 zł – w przypadku ziemniaków.

 

Gatunki roślin, do których przysługuje dopłata (Dz. U. nr 46 z 2007 r. poz. 300)

 

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii

elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny

lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 

1. w przypadku zbóż:

 

• pszenica zwyczajna,

• żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),

• jęczmień,

• pszenżyto,

• owies;

 

2. w przypadku roślin strączkowych:

 

• łubin (żółty, wąskolistny lub biały),

• groch siewny,

• bobik,

• wyka siewna;

 

3. ziemniak.

 

Minimalne ilości materiału siewnego na 1ha (Dz. U. nr 45 z 2007 r. poz. 293)

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania

lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

 

• 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;

• 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego

• 80 kg – w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;

• 130 kg – w przypadku jęczmienia;

• 150 kg – w przypadku pszenżyta;

• 150 kg – w przypadku owsa;

• 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);

• 200 kg – w przypadku grochu siewnego;

• 80 kg – w przypadku wyki siewnej;

• 270 kg – w przypadku bobiku;

• 2500 kg – w przypadku ziemniaka.

 

Termin składania wniosków (Dz. U. nr 45 z 2007 r. poz. 292)

 

Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis

w rolnictwie składa się w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca danego roku

kalendarzowego – w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny

lub kwalifikowany:

 

1. zbóż ozimych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu

    w roku poprzedzającym złożenie wniosku;

2. zbóż jarych i roślin strączkowych, zakupionego lub wydanego z magazynu

    i zużytego do siewu w roku złożenia wniosku;

3. sadzeniaków ziemniaka, wysadzonego wiosną w roku złożenia wniosku, który

    został:

   • zakupiony w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie

     wniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku

     lub

  • wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja roku

    złożenia wniosku.

 

Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów rolnych, którzy

w 2006 r. ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną dotknięciem ich gospodarstw

suszą, składa się w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2007 r. –

w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

 

1. zbóż ozimych, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu

    w 2006 r.;

2. zbóż jarych i roślin strączkowych, zakupionego lub wydanego z magazynu

    i zużytego do siewu lub sadzenia wiosną 2007 r.;

3. sadzeniaków ziemniaka, wysadzonego wiosną 2007 r., który został:

    • zakupiony w okresie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 31 maja 2007 r.

    lub

    • wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2007 r.

 

Dopłatę, o której mowa, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji

o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego,

podany we wniosku o wpis do centralnego rejestru przedsiębiorców.

 

  

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem

(022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką

związaną z dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

siewnego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom

TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR

administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować

pod adres e-mail: tpi@arr.gov.pl.

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy Agencji Rynku Rolnego

 

 

Bliższych informacji udziela

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

pokój nr. 11 w godz. 9oo – 15oo

TEL. (074 ) 8162-029

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia 16.04.2007 r.

Sporządził :Inspektor ds. melioracji i rolnictwa

A.Ferenc

Urząd Gminy  Kamieniec Ząbkowicki

i

 
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.