2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


dopłaty bezpośrednie do roślin energetycznych

Ważna informacja dla rolników starających się o dopłaty bezpośrednie do roślin energetycznych.

Jak wynika z wstępnych informacji o uzyskiwanych plonach roślin energetycznych (głównie rzepaku), będą one w naszym województwie najprawdopodobniej niższe niż plony reprezentatywne (patrz tabela).
Rolnicy, którzy składali wnioski o dopłaty do roślin energetycznych, a nie uzyskają plonu reprezentatywnego powinni:

  • jeżeli uzyskany plon jest niższy do 10% od plonu reprezentatywnego - należy o tym fakcie powiadomić Powiatowe Biuro ARiMR, gdzie trzeba złożyć stosowne oświadczenie.
  • jeżeli uzyskany plon jest niższy ponad 10% od plonu reprezentatywnego rolnik musi przedstawić decyzję Urzędu Wojewódzkiego o wystąpieniu klęski żywiołowej bądź całkowicie wycofać z wniosku zapis, iż dana roślina była przeznaczona na cele energetyczne.

Jeżeli rolnik nie dopełni tego obowiązku może się liczyć z sankcjami nie wypłacenia dopłat bezpośrednich do tych roślin. Więcej informacji na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 

PLON REPREZENTATYWNY ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
(Plony te zostały określone na podstawie danych GUS 2004-2005)

GATUNEK

PLON (dt/ha)

Pszenica - z*

38

Żyto -z

24

Jęczmień - z

31

Owies - z

24

Mieszanka zbożowa - z

27

Pszenżyto - z

27

Kukurydza - z

55

Kukurydza -z. m.

700

Proso - z

23

Gryka - z

12

Groch - z

20

Szarłat - n

15

Len - z. m.

40

Wierzba -  s. m.

80

Róża wielokwiatowa - z. m.

120

Ślazowiec pensylwański- z. m.

150

Miskant olbrzym - z. m.

200

Topinambur - z. m.

200

Spartina preriowa - z. m.

170

Burak cukrowy - k

400

Ziemniak - b

175

Rzepak, rzepik - z

25

Lnianka - n

10

Gorczyca biała - n

10

Len oleisty - n

10

Trawy - s. m.

100

* b- bulwy, k- korzenie, n- nasiona, z- ziarno, s.m.- sucha masa, z. m.- zielona masa    

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie określenia przypadków, w których ilość roślin energetycznych dostarczonych do przetworzenia albo wykorzystywanych lub przetwarzanych na cele energetyczne w gospodarstwie może być mniejsza niż plon reprezentatywny (Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2007r.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.03.2007r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych (Dz.U z dnia 30.03.2007r.).

Bliższych informacji udziela

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim

pokój nr. 11 w godz. 9oo – 15oo

TEL. (074 ) 8162-029

 

Kamieniec Ząbkowicki dnia 03.08.2007 r.

Sporządził :Inspektor ds. melioracji i rolnictwa

A .Ferenc

Urząd Gminy  Kamieniec Ząbkowicki 
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.