2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


Zalesianie gruntów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie od 1 sierpnia do 30 września br. przyjmowała od rolników wnioski na nowe zalesienia gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

 

Rolnicy, którzy mają w planach zalesianie gruntów, muszą uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przewidziane do założenia upraw leśnych.

 Na terenach, dla których nie ma takiego planu, rolnik zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rolnik przygotowujący się do zalesiania swoich gruntów musi też posiadać mapę zalesieniową sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które zamierza zalesiać).

O te dokumenty rolnicy mogą już występować do urzędów.

Ponadto rolnik powinien z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić w nadleśnictwie sadzonki, które będą mu potrzebne wiosną.

 

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na założenie lasu (od 4620 zł do 13020 zł), na jego pielęgnacje (od 970 zł do 2060 zł) oraz wypłacane corocznie w formie premii zalesieniowej (1580 zł).

 

W ramach nowego PROW będą funkcjonowały dwa schematy zalesieniowe.

Pierwszy, uruchamiany 1 sierpnia br., będzie dotyczył zalesiania gruntów rolnych.

Drugi, który zostanie uruchomiony od przyszłego roku, dotyczyć ma zalesiania gruntów innych niż rolne.

 

Na zalesianie gruntów rolnych w budżecie PROW na lata 2007 – 2013 przewidziano ponad 653 mln euro. Z tej kwoty ponad 522 mln euro pochodzi z budżetu UE a równowartość 130,7 mln euro stanowić będą środki budżetu państwa.

 

Powiat Ząbkowicki :

57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Staszica 18 

Tel :  074  815 11 06  , 815 75 33

 

 Kamieniec Ząbkowicki dnia 03.08.2007 r.

Sporządził :Inspektor ds. melioracji i rolnictwa

A .Ferenc

Urząd Gminy  Kamieniec Ząbkowicki 
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.