2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


GMINNE CENTRUM INFORMACJI


ul. Złotostocka 27 (parter, pok. nr 3)

57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

TEL./FAX 074/817-44-04


E-MAIL: gcikamieniec@op.pl

 Gminne Centrum Informacji zostało utworzone w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”.

Powstanie Centrum było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Gminne Centrum Informacji w Kamieńcu Ząbkowickim to placówka ukierunkowana na aktywizację ludzi młodych, absolwentów szkół, studentów, oraz społeczności lokalnej i ożywienie lokalnego rynku poprzez dostęp do szerokiej gamy usług teleinformatycznych, a przez to zapewnienie łatwego dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji. GCI powinno wspierać dążenia absolwentów szkół na rzecz podjęcia pracy i podnoszenia poziomu posiadanych kwalifikacji, ułatwiać kontakty pomiędzy bezrobotnymi, absolwentami szkół i rolnikami a przedsiębiorcami, rzemieślnikami, urzędami i różnymi instytucjami państwowymi w celu integracji tych środowisk i wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń, aby doprowadzić do ożywienia lokalnego rynku.

Placówka dysponuje pięcioma stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do internetu oraz kioskiem z pracą. Klienci Centrum mają także możliwość skorzystania z kserokopiarki, drukarki, skanera i faksu.

Klienci Gminnego Centrum Informacji mogą tu nabyć informacje na temat lokalnego rynku pracy, możliwości pracy w krajach Unii, możliwości założenia własnej działalności, a także nabyć umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, uzyskać porady prawne, głównie w zakresie prawa pracy.

Klienci Centrum będą mogli bezpłatnie skorzystać ze sprzętu komputerowego (internetu) zgodnie z wyznaczonym limitem określonym w regulaminie.

GMINNE CENTRUM INFORMACJI W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

 

ZAPRASZA WSZYSTKICH

 • bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,

 • poszukujących pracy,

 • maturzystów, absolwentów szkół średnich i wyższych,

 • rolników,

 • przedsiębiorców

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PODSTAWOWYCH

 • możliwość skorzystania z „kiosku z pracą” (oferty pracodawców i poszukujących pracy z możliwością zamieszczenia własnej oferty),

 • umożliwienie przeglądania stron internetowych w celu:

 • zdobycia informacji o kursach doskonalenia zawodowego i instytucjach szkoleniowych, o rynku pracy w krajach Unii Europejskiej,

 • zarejestrowania się w portalach dla poszukujących pracy, umieszczenie swojego CV, listu motywacyjnego itp.,

 • założenia własnego konta e-mail, wysyłania z niego ofert do pracodawców,

 • podstawowe przeszkolenie w zakresie korzystania ze sprzętu biurowego, komputera, podstawowych programów komputerowych (pakiet Office) oraz z przeglądarek internetowych,

 • pomoc w redagowaniu CV, podania o pracę, listu motywacyjnego, udostępnianie wzoru pism,

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (zaznajomienie z przepisami dotyczącymi wymagań formalnych, pomoc w wypełnieniu niezbędnych dokumentów, możliwość napisania i wydrukowania ich na sprzęcie GCI),

 • możliwość skorzystania z podstawowej literatury w zakresie poradnictwa zawodowego, pisania podań, prawa pracy itp.,

 • organizacja i współorganizacja z Powiatowym Urzędem Pracy kursów i szkoleń dla bezrobotnych,

 • pomoc w szkoleniach organizowanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz instytucje współpracujące z GCI,

 • pomoc dla rolników polegająca na pośrednictwie z ARiMR w przekazywaniu informacji o szkoleniach, możliwościach uzyskania dopłat, itp.,

 • pomoc dla przedsiębiorców w zakresie poradnictwa na temat prawodawstwa unijnego i możliwości uzyskania środków unijnych,

 • konsultacje radcy prawnego,

 • konsultacje psychologa,

USŁUGI DODATKOWE ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

 • Możliwość skorzystania z internetu przez odbiorców usług podstawowych (bezrobotni zarejestrowani, rolnicy, przedsiębiorcy, maturzyści, studenci, absolwenci szkół średnich i wyższych) ponad wyznaczony limitem czas,

 • Możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego w celach innych niż wymienione w usługach podstawowych, zgodnie z regulaminem (np. pisanie prac dyplomowych),

 • Usługi z zakresu małej poligrafii (drukowanie, kserowanie, skanowanie, laminowanie, bindowanie),

 • Wysyłanie faksów,
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.