2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


 Historia OSP Kamieniec II

 

 

 Historia Ochotniczej Straży Pożarnej

w Kamieńcu Ząbkowickim II

 

Pod koniec II wojny światowej, na tereny obecnego Kamieńca Ząbkowickiego, ówczesnego Goleniowa, zaczęła napływać ludność przesiedleńcza. W 1945 roku dla zabezpieczenia wsi przed pożarami oraz innymi klęskami żywiołowymi, pierwsi mieszkańcy postanowili utworzyć Ochotniczą Straż Pożarną. Główną przyczyną tej decyzji były działania wojsk radzieckich, które podczas wycofywania się z terenów należących do Polski grabili, a następnie podpalali pozostawiane gospodarstwa.

 

 

Były to czasy, gdy członkowie naszej straży mieli pełne ręce roboty. Jednak działania te nie znalazły nigdy swojego miejsca w oficjalnych dokumentach.

Pierwsze zapiski dotyczące istnienia i działalności naszej jednostki pochodzą z roku 1946. W owym czasie radzieccy żołnierze podpalili kamieniecki pałac neogotycki. Niestety akcja gaśnicza nie zakończyła się sukcesem, ponieważ przybyli ochotnicy zostali ostrzelani przez radzieckich żołnierzy, którzy najpierw podpalili pałac, a następnie pilnowali, aby doszczętnie spłonął.

Pomimo porażki strażacy ochotnicy nie stracili chęci do niesienia pomocy. Udowodnili to przy kolejnej akcji, jaką była powódź. W tym czasie ochotnicy z Goleniowa: Antoni Kleniuk oraz Bronisław Bialik, rozbijali krę, która zagrażała zerwaniem mostu na Nysie Kłodzkiej, a także ratowali dzieci oraz osoby starsze z zalanych budynków mieszkalnych Kamieńca.

Pierwsi Strażacy Ochotnicy wspominając tamte odległe czasy, za rok powstania podają więc 1945 rok, ale z uwagi na materiały archiwalne, oficjalnie datuje się powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej na wiosnę 1946 roku. Pierwszym Komendantem był Bronisław Bialik, a Prezesem Józef Hercuń. Współzałożycielami, a zarazem pierwszymi ochotnikami byli: Antoni Kleniuk, Wojciech Babiaż, Jan Poznański, Stefan Choma, Józef Trawicki, Józef Orzuk oraz Jan Babiaż.

Pierwsza remiza mieściła się w poniemieckich zabudowaniach gospodarczych, a na jej wyposażeniu był gaśniczy wóz konny z sikawką.

 

 

Po okresie przekształceń i braku stabilizacji państwowej, remizę przeniesiono do domu ludowego. W następnych latach, ze względu na brak miejsca w szkole dla dużej ilości uczniów (szkoła mieściła się w obecnej świetlicy wiejskiej) zajęcia szkolne również musiały odbywać się w domu ludowym. Z tego powodu konieczna była zmiana siedziby OSP. Na przełomie lat 1968 i 1971, po burzliwych przejściach i wielu negocjacjach, podjęto uchwałę o wybudowaniu nowej remizy, która służy nam do dziś. Z powodu braku wodociągów, a w szczególności braku punktu czerpania wody, wybudowano także basen przeciwpożarowy, a przy okazji stworzono ogródek jordanowski dla dzieci.

Pierwszym mechanicznym pojazdem strażackim jakim dysponowała nasza jednostka, był samochód marki Żuk, którego kierowcą był druh Władysław Serafin.

         W roku 1985, przy okazji nadania sztandaru naszej jednostce, otrzymaliśmy nowy samochód gaśniczy STAR, Po wielkiej powodzi w 1997 roku, w której braliśmyczynny udział, niejednokrotnie narażając życie i zdrowie, pojazd ten przeszedł gruntowny remont i służy nam do chwili obecnej.

        

 

Na dzień dzisiejszy jednostka nasza liczy 72 członków. W tym 50 członków czynnych, 9 honorowych, 9 kobiet i 8 członków drużyny młodzieżowej.

         Zabezpieczamy, wraz z ościennymi jednostkami, oraz przy współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Ząbkowicach Śląskich, teren naszej gminy. Bierzemy czynny udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, świętach państwowych i kościelnych organizowanych na terenie naszej miejscowości i powiatu.

         Wśród społeczeństwa postrzegani jesteśmy jako sumienni, uczciwi i bezinteresowni. Cieszymy się dużym szacunkiem i wsparciem ze strony naszych sąsiadów, a także utrzymujemy przyjazne stosunki z innymi jednostkami straży pożarnych.

         Nie byłoby tak prężnej jednostki, gdyby nie zaangażowanie wszystkich jej członków. Bardzo sobie cenimy także słowo doradcze naszych seniorów. Przy ich współpracy, pomocy i dobrej radzie jesteśmy w stanie podołać wszystkim problemom. Cieszymy się, że pomimo sędziwego wieku nadal interesują się działalnością naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.