2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


Poniższy tekst został opracowany w oparciu o projekty rozporządzeń i ma charakter wyłącznie informacyjny. Z uwagi na to, że projekty są w trakcie prac legislacyjnych, ARR zastrzega, iż podane wyżej informacje mogą ulec zmianie.

 

Uwaga plantatorzy buraka cukrowego!!!


Rada Ministrów UE w dniu 9 października br. przyjęła zmiany do rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie.

Główne zmiany zawarte w projekcie rozporządzenia:

  • plantatorzy buraka cukrowego na rok gospodarczy 2008/2009 będą mogli bezpośrednio zrzekać się kwot produkcyjnych cukru danego producenta w ramach tzw. „inicjatywy plantatorskiej”.
  • plantatorzy, którym w wyniku procesu restrukturyzacji zredukowane zostanie prawo do dostawy kwotowych buraków cukrowych do danego producenta cukru oraz podmioty świadczące usługi na ich rzecz, przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn rolniczych, otrzymają 10% pomocy restrukturyzacyjnej (90% przysługuje producentowi cukru);
  • w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009 plantatorzy, którym w wyniku procesu restrukturyzacji zostanie zredukowane prawo do dostawy kwotowych buraków (niezależnie od tego czy w wyniku inicjatywy plantatorskiej czy też danego producenta cukru) otrzymają dodatkową płatność w wysokości 237,50 euro/tonę cukru.


W ramach inicjatywy plantatorskiej o bezpośrednią pomoc restrukturyzacyjną ubiegać się może plantator buraków cukrowych posiadający w roku 2007/08 prawo do dostawy kwotowego buraka cukrowego do danego producenta cukru (pod warunkiem nie przeniesienia prawa na żadną stronę trzecią). Ubiegając się o tę pomoc, zobowiązuje się on do zaprzestania określonych ilości dostaw kwotowego buraka (całości lub części).

Wnioski należy składać w
Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę/ adres zameldowania plantatora osobiście lub przesyłać faxem lub drogą pocztową (Oddziały Terenowe ARR pracują w godzinach od 8.00 do 16.00).

Rozpatrywane będą wnioski złożone od godz. 00.00 dnia 30 października br. (przewidywany dzień wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006) do godz. 24.00 dnia 30 listopada 2007 roku.

Wnioski otrzymane przez ARR przed 30 października 2007 r. lub po 30 listopada 2007 r. nie będą rozpatrywane.


Wnioski składane przez plantatorów
będą rozpatrywane do dnia 15 marca 2008 roku i uznawane do wysokości 10 % kwoty danego producenta cukru (w przypadku inicjatywy plantatorskiej) według chronologicznej kolejności ich złożenia.

Producent cukru do dnia 31 stycznia 2008 roku będzie miał możliwość przejęcia inicjatywy plantatorskiej. Jego wniosek o pomoc restrukturyzacyjną zostanie zakwalifikowany m.in. pod warunkiem, że zrzeknie się większej kwoty niż ta o jaką została by mu ona zmniejszona, w wyniku inicjatywy plantatorów. Wnioski plantatorów wówczas nie będą miały zastosowania, a proces restrukturyzacji będzie przebiegał zgodnie z planem restrukturyzacji zgłoszonym przez producenta cukru.

Wysokość pomocy restrukturyzacyjnej:
euro/tonę cukru

 

Inicjatywa plantatorów

Inicjatywa producenta cukru

Brak demontażu maszyn przez producenta

Brak demontażu maszyn przez producenta

Częściowy demontaż maszyn przez producenta

Pełny demontaż maszyn przez producenta

Pomoc dla plantatorów i dostawców maszyn

259,38

259,38

284,38

300,00


Formularze wniosków będą dostępne w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR, Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl


Szczegółowe informacje na temat pomocy restrukturyzacyjnej są dostępne w Biurze Cukru w Centrali ARR, tel. (0 22) 661-71-30, Oddziałach Terenowych ARR oraz Telefonicznym Punkcie Informacyjnym, tel. (0 22) 661-72-72.


ADRES ODDZIAŁU TERENOWEGO ARR WROCŁAW

53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30

tel.    (0 71) 335-01-51
fax.   (0 71) 335-01-79

woj.   Dolnośląskie

 

Dziękujemy.

Kamieniec Ząbkowicki dnia 23.10.2007 r

Sporządził :Inspektor ds. melioracji i rolnictwa

A .Ferenc

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Urząd Gminy  Kamieniec Ząbkowicki 

 
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.