2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"     

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

 

Marcin Czerniec

 

 

 

kontakt:

 

tel. 74/ 8 162 013

e-mail:
wojt@kamzab.pl

 

 

Kalendarz Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

STYCZEŃ 2011

03.01.2011r. Poniedziałek

 • Sprawy bieżące.

04.01.2011 r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

05.01.2011 r.  Środa

 • sprawy bieżące

06.01.2011 r. Czwartek

 • dzień ustawowo wolny od pracy

07.01.2011r. Piątek

 • sprawy bieżące

07.01.2011r. Piątek

 • sprawy bieżące

10.01.2011r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

11.01.2011r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

 • odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym Wójtów i Burmistrzów w sprawie Szlaku Marianny Orańskiej

12.01.2011r. Środa

 • sprawy bieżące.

13.01.2011r. Czwartek

 • sprawy bieżące.

14.01.2011r.Piątek

 • odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu nowej firmy, która rozpoczęła działalność na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki firmy KNOX z branży wydobywczej 

17.01.2011r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące.

18.01.2011r.Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów.

19.01.2011r. Środa

 • dzień podpisywania aktów notarialnych.

20.01.2011r. Czwartek

 • sprawy bieżące

21.01.2011r. Piątek

 • zebranie sołeckie w Doboszowicach. Wybory sołtysa oraz członków rady Sołeckiej.

22.01.2011r. Sobota

 • spotkanie wyborcze w sołectwie Sosnowa

24.01.2011r.Poniedziałek

 • zebranie sołeckie w Sołectwie Suszka 

25.01.2011r.Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

 • zebranie sołeckie w Sołectwie Mrokocin

26.01.2011r.Środa

 • zebranie sołeckie w Pomianowie Górnym

27.01.2011r.Czwartek

 • sprawy bieżące

28.01.2011r. Piątek

 • sprawy bieżące

31.01.2011r. Poniedziałek

 • zebranie w Sołectwie Byczeń

LUTY 2011

01.02.2011r.Wtorek

 • sprawy bieżące

02.02.2011r. Środa

 • sprawy bieżące

03.02.2011r. Czwartek

 • zebranie w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I

04.02.2011r. Piątek

 • zebranie w Sołectwie Starczów

05.02.2011r. Sobota

 • zebranie w Sołectwie Chałupki.

07.02.2011r. Poniedziałek

 • zebranie w Sołectwie Kamieniec Ząbkowicki II

08.02.2011r. Wtorek

 • sprawy bieżące

09.02.2011r. Środa

 • zebranie sołeckie w Sołectwie Topola

10.02.2011r. Czwartek

 • sprawy bieżące

11.02.2011r. Piątek

 • zebranie w Sołectwie Sławęcin

14.02.2011r.Poniedziałek

 • odbyła się Powiatowa Rada Zatrudnienia

 • posiedzenie Komisji Rolnej

 • zebranie soleckie w Sołectwie Śrem

15.02.2011r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

16.02.2011r. Środa

 • wyjazd do Poznania w sprawie dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku w zakresie majątku objętego jurysdykcją Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

17.02.2011r. Czwartek

 • Sesja Rady Gminy

18.02.2011r. Piątek

 • Sesja Rady Gminy

19.02.2011r. Sobota

 • spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki I

20.02.2011r. Niedziela

 • spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki II

21.02.2011r. Poniedziałek

 • spotkanie z Panem Radosławem Moroniem Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz z Panem Jerzym Ignaszakiem Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu, zarówno w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków w kontekście modernizacji naszego stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim, a także sprawami związanymi z pozyskiwaniem środków na zakup samochodu dla jednostki OSP Kamieniec Ząbkowicki I

22.02.2011r. Wtorek

 • sprawy bieżące

23.03.2011r. Środa

 • sprawy bieżące

24.02.2011r. Czwartek

 • sprawy bieżące

25.02.2011r. Piątek

 • dzień podpisywania aktów notarialnych

26.02.2011r. Sobota

 • spotkanie sprawozdawcze w jednostce OSP Topola

28.02.2011r. Poniedziałek

 • spotkanie z Panem Arturem Walukiem Prezesem Firmy Koronus w sprawie wprowadzenia perspektywicznej inwestycji na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki na terenach należących do tejże spółki.

MARZEC 2011

1.03.2011r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

2.03.2011r. Środa

 • spotkanie z Przedstawicielami Izby Przemysłowo handlowej z Poznania w zakresie możliwości podjęcia działań inwestycyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki przez podmioty z tejże izby

3.03.2011r. Czwartek

 • sprawy bieżące

4.03.2011r.Piątek

 • sprawy bieżące

5.03.2011r. Sobota

 • spotkanie sprawozdawcze w jednostce w Doboszowicach

7.03.2011r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

8.03.2011r.Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

9.03.2011r. Środa

 • została przeprowadzona kontrola przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego związana z ostatecznym rozliczeniem projektów w ramach Programu Rozwoju Programów Wiejskich na lata 2007-2013

10.03.2011r. Czwartek

 • odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przygotowania zadań remontowo inwestycyjnych na drogach powiatowych, które są zlokalizowane na terenie naszej gminy

11.03.2011r. Piątek

 • spotkanie z Panią Kierownik Archiwum Państwowego w zakresie spraw związanych z nową instrukcją kancelaryjną,

 • uroczyste otwarcie oddziału banku Gospodarki Żywnościowej w Ząbkowicach Śląskich

12.03.2011r. Sobota

 • spotkanie sprawozdawcze w jednostce OSP Ożary

14.03.2011r.Poniedziałek

 • sprawy bieżące

15.03.2011r.Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

16.03.2011r.Środa

 • sprawy bieżące w tym dniu także odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego, której przedmiotem była organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez władze organu gminy jak również sprawy związane z lokalnym prawodawstwem, jego przyporządkowaniem i właściwym klasyfikowaniem danych aktów prawa miejscowego

17.03.2011r.Czwartek

 • sprawy bieżące

18.01.2011r. Piątek

 • sprawy bieżące

21.03.2011r. Poniedziałek

 • spotkanie u Starosty Powiatowego w Kłodzku na którym podpisano umowy na dofinansowanie zadania związanego z przebudową budynku wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie stadionu w Kamieńcu Ząbkowickim, zadanie to będzie realizowane w roku bieżącym.

22.03.2011r.Wtorek

 • sprawy bieżące

23.03.2011r. Środa, 24.03.2011r. Czwartek , 25.03.2011r.

 • odbyło się trzydniowe Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie

28.03.2011r. Poniedziałek

 • spotkanie z Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, spotkanie odbyło się w Ożarach w kwestii sformalizowania działań prowadzonych przez te koła oraz możliwości zarejestrowania się tych kół, które sobie tego życzyły w ramach struktur formalnych.

29.03.2011r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

30.03.2011r. Środa

 • sprawy bieżące

Czwartek 31.03.2011 r.

 • Sesja Rady

KWIECIEŃ 2011

01.04.2011 r. Piątek
 • sprawy bieżące

02.04.2011 r. Sobota

 • zebranie Zarządu Gminnego Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w podsumowaniu ich działalności

04.04.2011 r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

05.04.2011 r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

06.04.2011 r. Środa

 • sprawy bieżące

07.04.2011 r. Czwartek oraz 08.04.2011 r. Piątek

 • Powiatowa Rada Zatrudnienia w Szklarskiej Porębie.

11.04.2011 r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

12.04.2011 r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

13.04.2011 r. Środa

 • sprawy bieżące

14.04.2011 r. Czwartek

 • udział w uroczystości upamiętniającej 6 rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim II w Zespole Szkół nr 2

15.04.2011 r. Piątek

 • dzień podpisywania aktów notarialnych
 • kontrola w ZGKiM w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska

18.04.2011 r. Poniedziałek

 • spotkanie z przedstawicielami firmy Haskel w zakresie rozwiązań energetycznych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

19.04.2011 r. Wtorek

 • udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Regionalnej Grupy Działania, która obejmuje swoim prawem teren gminy Kamieniec Ząbkowicki przed udzieleniem absolutorium dla Zarządu z wykonania działań za rok poprzedni.

20.04.2011 r. Środa

 • sprawy bieżące

21.04.2011 r. Czwartek

 • sprawy bieżące

22.04.2011 r. Piątek

 • tym dniu zakończyła się kontrola w ZGKiM w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

26.04.2011 r.  Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

27.04.2011 r. Środa

 • odbyło się posiedzenie wspólne poszczególnych Komisji Rady Gminy.

28.04.2011r. Czwartek

 • Sesja Rady Gminy

29.04.2011 r. Piątek

 • sprawy bieżące

MAJ 2011

01.05.2011 r. Niedziela
 • odbyły się uroczystości w Sołectwie Chałupki odsłonięcia popiersia Jana Pawła II na okoliczność jego Beatyfikacji

02.05.2011 r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

03.05.2011 r. Wtorek

 • odbyły się uroczystości upamiętniające Święto Konstytucji 3 maja na terenie Kamienica Ząbkowickiego

04.05.2011 r. Środa

 • sprawy bieżące

05.05.2011 r. Czwartek

 • sprawy bieżące

06.05.2011 r. Piątek

 • sprawy bieżące

09.05.2011 r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

10.05.2011 r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

11.05.2011 Środa

 • sprawy bieżące

12.05.2011 r. Czwartek

 • sprawy bieżące

13.05.2011 r. Piątek

 • odbyła się konferencja w Wałbrzychu Prawo Pracy dla Rozwoju, w której to Koncern Energetyczny przedstawiał możliwość współpracy z poszczególnymi gminami Powiatu Ząbkowickiego, Kłodzkiego, Dzierżoniowskiego, Świdnickiego i Wałbrzyskiego na rok bieżący.

14.05.2011 r. Sobota

 • Międzygminne Zawody Pożarnicze w Złotym Stoku w których udział brały również jednostki gminy Kamieniec Ząbkowicki.

16.05.2011 r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

17.05.2011 r. Wtorek

 • dzień przyjmowania interesantów

18.05.2011 r. Środa

 • sprawy bieżące

19.05.2011 r. Czwartek

 • sprawy bieżące

20.05.2011 r. Piątek

 • sprawy bieżące

21.05.2011 r. Sobota

 • odbyła się również uroczystość Prymicji w Sołectwie Ożary

23.05.2011 r. Poniedziałek

 • dzień przyjmowania interesantów

24.05.2011 r. Wtorek

 • sprawy bieżące

25.05.2011 r. Środa

 • udział w Sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego.

27.05.2011 r. piątek

 • Sesja Rady Gminy

30.05.2011 r. poniedziałek

 • sprawy bieżące

31.05.2011 r. wtorek

 • sprawy bieżące

CZERWIEC 2011

01.06.2011 r. środa
 • odbyło się seminarium w Starostwie Powiatowym dotyczące spraw związanych z ekonomią społeczną organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

02.06. 2011 r. czwartek

 • sprawy bieżące

03.06.2011 r. piątek

 • dzień podpisywania aktów notarialnych

06.06.2011 r. poniedziałek

 • dzień przyjmowania interesantów

od 1 czerwca wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki przyjmuje interesantów nie we wtorek a w poniedziałek od godziny 8.30 do godziny 13.00 i od godziny 15.00 do godziny 16.00

07.06.2011 r. wtorek

 • uczestnictwo w otwarciu boiska sportowego na zaproszenie Wójta Gminy Stoszowice w ramach programu Orlik 2012

08.06.2011 r. środa

 • sprawy bieżące

09.06.2011 r. czwartek

 • sprawy bieżące

10.06.2011 r. piątek

 • sprawy bieżące

13.06.2011 r. poniedziałek

 • dzień przyjmowania interesantów

14.06.2011 r. wtorek

 • sprawy bieżące

15.06.2011 r. środa

 • sprawy bieżące

16.06.2011 r. czwartek

 • sprawy bieżące

20.06.2011 Poniedziałek

 • Dzień przyjmowania interesantów

21.06.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

22.06.2011 Środa

 • Udział w zakończeniu roku szkolnego w Sz.P. nr 1

23.06.2011 Czwartek

 • Boże Ciało

24.06.2011 Piątek

 • Sprawy bieżące

27.06.2011 Poniedziałek

 • Spotkanie w ZWiK Nowa Ruda

28.06.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

29.06.2011 Środa

 • Rozprawa o stwierdzenie nabycia spadku po W.Sobiech

30.06.2011 Czwartek

 • Sprawy bieżące
 LIPIEC 2011
01.07.2011 Piątek
 • Sprawy bieżące

04.07.2011 Poniedziałek

 • Dzień przyjmowania interesantów

05.07.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

06.07.2011 Środa

 • Sprawy bieżące

07.07.2011 Czwartek

 • Sprawy bieżące

08.07.2011 Piątek

 • Sprawy bieżące

10.07.2011 Niedziela

 • Udział w uroczystościach z okazji 200 rocznicy urodzin Ferdinanda Martiusa

11.07.2011 Poniedziałek

 • Dzień przyjmowania interesantów

12.07.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

13.07.2011 Środa

 • Spotkanie z Kierownik Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim

14.07.2011 Czwartek

 • Sprawy bieżące

15.07.2011 Piątek

 • Spotkanie z Sołtysem wsi Starczów w związku z organizacją Dożynek Gminnych.

18.07.2011 Poniedziałek

 • Dzień przyjmowania interesantów

19.07.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

20.07.2011 Środa

 • Sprawy bieżące

21.07.2011 Czwartek

 • Sprawy bieżące

22.07.2011 Piątek

 • Sprawy bieżące

25.07.2011 Poniedziałek

 • Dzień przyjmowania interesantów
 • spotkanie z komendantem Komisariatu Policji w Kamieńcu Ząbkowickim

26.07.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

27.07.2011 Środa

 • Sprawy bieżące

28.07.2011 Czwartek

 • Sprawy bieżące

29.07.2011 r. Piątek

 • sprawy bieżące

SIERPIEŃ 2011

01.08.2011 r. Poniedziałek

 • sprawy bieżące

02.08.2011 r. Wtorek

 • sprawy bieżące

03.08.2011 r. Środa

 • dzień podpisywania aktów notarialnych

04.08.2011 r. Czwartek

 • odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy Energia Pro w sprawie oświetlenia na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie jego bieżącej naprawy oraz przedłożenia umów na tę okoliczność

05.08.2011 r. Piątek

 • sprawy bieżące

08.08.2011 r. – 16.08.2011 r.

 • sprawy bieżące

17.08.2011 r.  Środa

 • sprawy bieżące

18.08.2011 r.  Czwartek

 • na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki miała miejsce kontrola problemowa Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie wydatkowania środków, które zostały nam przyznane w ramach dotacji na budowę budynku przy ul. Parkowej

19.08.2011 r. Piątek

 • sprawy bieżące

22.08.2011 r. Poniedziałek

 • dzień przyjmowania interesantów

23.08.2011 r. Wtorek

 • uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych Prezesa OSP, Ożary Ś.P Pana Stanisława Rembiasza

24.08.2011 r. Środa

 • sprawy bieżące

Piątek 26.08.2011 r.

 • Sesja Rady Gminy

Poniedziałek 29.08.2011 r.

 • dzień przyjmowania interesantów

Wtorek 30.08.2011 r.

 • sprawy bieżące

Środa 31.08.2011 r.

 • sprawy bieżące

WRZESIEŃ 2011

Czwartek 01.09.2011 r.

 • rozpoczęcie roku szkolnego na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki Piątek 02.09.2011 r.

Piątek 02.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Poniedziałek 05.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Wtorek 06.09.2011 r.

 • spotkanie z Prezesem Kopalni Magnezyty Grochów w sprawie działalności inwestycyjnej na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki możliwych do podejmowania przez tą Spółkę.

Środa 07.09.2011 r.

 • Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” w Ziębicach

Czwartek 08.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Piątek 09.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Poniedziałek 12.09.2011 r.

 • dzień przyjmowania interesantów

Wtorek 13.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Środa 14.09.2011 r.

 • uczestnictwo w szkoleniu dot. Zarządzania Kryzysowego

Czwartek 15.09.2011 r.

 • drugi dzień szkolenia także na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Szkolenie było prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich w kwestiach tzw. działania w terenie

Piątek 16.09.2011 r.

 • zakończenie szkolenia i również sprawy bieżące

Poniedziałek 19.09.2011 r.

 •  dzień przyjmowania interesantów

Wtorek 20.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Środa 21.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Czwartek 22.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Piątek 23.09.2011 r.

 • Sesja Rady Gminy

Poniedziałek 26.09.2011 r.

 • spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w uroczystym podpisaniu umów na dofinansowanie  kolejnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2012-2013 a mianowicie modernizacji przebudowy Błoni w Kamieńcu Ząbkowickim oraz świetlicy w Sołectwie Suszka. Ale również Szanowni Państwo Topola, Starczów.

Wtorek 27.09.2011 r.

 • dzień podpisywania aktów notarialnych

Środa 28.09.2011 r.

 • uczestnictwo we Wrocławiu na uroczystościach upamiętniających 200-lecie powstania Archiwów Państwowych na terenie Województwa Dolnośląskiego w oficjalnym spotkaniu także uczestniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Czwartek 29.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

Piątek 30.09.2011 r.

 • sprawy bieżące

PAŹDZIERNIK 2011

Poniedziałek 03.10.2010 r. – Wtorek 04.10.2011 r.

 • sprawy bieżące

Środa 05.10.2011 r.

 • uroczystość pasowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 2

Czwartek 06.10.2011 r.

 • pasowanie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1

Piątek 07. 10. 2011 r.

 • sprawy bieżące

Poniedziałek 10.10.2011 r.

 • sprawy bieżące

Wtorek 11.10.2011 r.

 • odbyły się uroczystości związane z 200-leciem Archiwów Państwowych w oddziale, który znajduje się w Kamieńcu Ząbkowickim

Środa 12.10.2011 r.

 • sprawy bieżące

Czwartek 13.10.2011 r.

 • sprawy bieżące

Piątek 14.10.2011 r.

 • sprawy bieżące

Sobota 15.10.2011 r.

 • obyła się uroczystość na terenie gminy związana z uczczeniem 50-55-60 rocznic wspólnego pożycia małżeńskiego par z gminy Kamieniec Ząbkowicki

Od poniedziałku 17.10.2011 r. do piątku 21.10.2011 r.

 • ¬sprawy bieżące

Poniedziałek 24.10.2011 r.

 • sprawy bieżące

Od wtorku 25.11.2011 r. do czwartku 27.10.2011 r.

 • sprawy bieżące

Piątek 28.10.2011

 • sesja Rady Gminy

Poniedziałek 31.10.2011

 • sprawy bieżące

LISTOPAD 2011

Środa 02.11.2011

 • sprawy bieżące

Czwartek 03.11.2011

 • narada kierownictwa

Piątek 04.11.2011

 • sprawy bieżące

Sobota 05.11.2011

 • w tym dniu odbyło się spotkanie na terenie Krzeszowa przedstawicieli Gmin, które uczestniczą w programie dotyczącym szlaku cysterskiego z kilku województw naszego kraju pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Było to inauguracyjne pierwsze spotkanie dotyczące wsparcia tegoż szlaku, oraz zaprezentowania wspólnego dorobku został wypracowany w ramach inicjatywy, która zrodziła się w roku 2008 i jest również realizowana na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w kontekście spraw inwestycyjnych.

Poniedziałek 07.11.2011

 •  poniedziałek były to sprawy bieżące

Wtorek 08.11.2011

 • 8 listopada wtorek był to dzień podpisywania aktów notarialnych

Środa 09.11.2011

 • 9 listopada środa były to sprawy bieżące

Czwartek 10.11.2011

 • sprawy bieżące

Piątek 11.11.2011r.

 • Narodowe Święto Niepodległości oraz uroczystości, które miały miejsce na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki związane z przekazaniem nowego samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim

14.11.2011 do 24.11.2011

 • sprawy bieżące

25.11.2011 Piątek

 • Sesja Rady Gminy

28.11.2011 Poniedziałek

 • Sprawy bieżące

29.11.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

30.11.2011 Środa

 • Sprawy bieżące

GRUDZIEŃ 2011

01.12.2011 Czwartek

 • Spotkanie ze Starostą

02.12.2011 Piątek

 • Barbórka – Eurovia Kruszywa

05.12.2011 Poniedziałek

 • Sprawy bieżące

06.12.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

07.12.2011 Środa

 • Sprawy bieżące

08.12.2011 Czwartek

 • Dzień podpisywania aktów notarialnych

09.12.2011 Piątek

 • Sprawy bieżące

12.12.2011 Poniedziałek

 • Sprawy bieżące

13.12.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

14.12.2011 Środa

 • Sprawy bieżące

15.12.2011 Czwartek

 • Sprawy bieżące

16.12.2011 Piątek

 • Spotkanie wigilijne pracowników U.G.

17.12.2011 Sobota

 • Spotkanie wigilijne seniorów

18.12.2011 Niedziela

 • Prezentacje stołów wigilijnych w wykonaniu wszystkich sołectw w gminie

19.12.2011 Poniedziałek

 • Spotkanie wigilijne – Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 1

20.12.2011 Wtorek

 • Udział w spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Zespole Szkół . nr 2 i Przedszkolu Publicznym nr 1 w K-Z

21.12.2011 Środa

 • Spotkanie ze Starostą

22.12.2011 Czwartek

 • Dzień Patrona w Gimnazjum Publicznym

23.12.2011 Piątek

 • Sprawy bieżące

27.12.2011 Wtorek

 • Sprawy bieżące

29.12.2011 r. Czwartek

 • Sesja Rady Gminy

30.12.2011r. Piątek

 • Sprawy bieżące
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.