2016-12-27     Fabioli, Jana, Żanety     Radosnych i pełnych ciepła rodzinnego Świąt Narodzin Chrystusa, oraz dużo szczęścia i pomyślności w Nowym Roku - życzą wszystkim uczestnicy projektu -"Interaktywna Polska"    


Kalendarz Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

Czerniec1.jpg (12.94 Kb)Marcin Czerniec

 

 

 

 

 

kontakt:

 

tel. 074/ 8 162 013

e-mail:
wojt@kamzab.pl

 

GRUDZIEŃ 2007

3 grudzień – poniedziałek

 • Posiedzenie Zarządu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

4 grudzień – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

5 grudzień – środa

 • Spotkanie z Wójtem Gminy Przeworno w sprawie utworzenia wspólnego programu Lider w powiatach Ząbkowickim i Strzelińskim

6 grudnia – czwartek

 • Posiedzenie Rady Nadzorczej i zgromadzenia wspólników ZWIK w Nowej Rudzie w sprawie wystąpienie Gminy Kamieniec ze spółki i zajęcia stanowiska w tym temacie przez pozostałych udziałowców spółki

7 grudnia – piątek

 • Spotkanie z Wójtem Gminy Stoszowice w sprawie wspólnej działalności turystycznej na terenie powiatu

10 grudzień – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

11 grudzień – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

12 grudnia – środa

 • Sprawy bieżące

13 grudnia – czwartek

 • Sprawy bieżące

14 grudnia piątek

 • Posiedzenie Komisji Rolnej

17 grudnia – poniedziałek

 • Posiedzenie Komisji Budżetu

 • Spotkanie przedstawicieli gmin powiatów Ząbkowickiego, Kłodzkiego i gmin czeskich w sprawie podpisania porozumienia o utworzeniu szlaku Marianny Orańskiej

18 grudnia – wtorek

 • Spotkanie z Prezesem Zarządu wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Ewą Mańkowską w sprawie możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na wodociągowanie i selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

19 grudnia – środa

 • Posiedzenie Komisji Oświaty

 • Spotkanie wigilijne obecnych i byłych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek podległych

20 grudnia – czwartek

 • Spotkania wigilijne w Przedszkolu Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim

21 grudnia – piątek

 • Uroczystości dnia patrona w Gimnazjum Publicznym w kamieńcu Ząbkowickim

 • Spotkanie wigilijne z pracownikami Zespołu Szkolno – przedszkolnego Nr 2 oraz Gimnazjum Publicznego w kamieńcu Ząbkowickim

22 grudnia – sobota

 • Spotkanie wigilijne dla osób starszych w Gimnazjum Publicznym

24 grudnia – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

27 grudnia – czwartek

 • Sprawy bieżące

28 grudnia – piątek

 • Sesja rady Gminy

31 grudnia – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

LISTOPAD 2007

2 listopada – piątek

 • Sprawy bieżące

5 listopada – poniedziałek

 • Spotkanie z prezesem przedsiębiorstwa wodociągowego Delfin z Ząbkowic Śl. Marcinem Gwoździem w sprawie możliwości współpracy

6 listopada – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

6 listopada – środa – piątek

 • Szkolenie wójtów burmistrzów i starostów województwa dolnośląskiego związane z zarządzaniem w stanach zagrożeń i doskonaleniem systemu ochrony ludności w Józefowie

12 listopada – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

13 listopada – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

14 listopada – środa

 • Sprawy bieżące

15 – 16 listopada – czwartek - piątek

 • Szkolenie członków powiatowej rady zatrudnienia w Mysłakowicach

17 listopada – sobota

 • Konferencja w Krzyżowej w sprawie zagospodarowania dorzecza Odry w kontekście ochrony przeciwpowodziowej

19 listopada – poniedziałek

 • Spotkanie z przedstawicielem firmy Fortu DZT w sprawie zmiany systemu grzewczego w placówkach oświatowych na terenie Kamieńca

 • Konferencja w Starostwie powiatowym w Ząbkowicach Śl. w sprawie dolnośląskiego rynku pracy

20 listopada – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

 • Spotkanie z przedstawicielami firmy Orlen w sprawie działalności koncernu na terenie Gminy

 • Posiedzenie Społecznej Rady przy SPZ ZOZ w Ząbkowicach Śl.

21 listopada – środa

 • Czynności notarialne w Ząbkowicach Śl.

 • Spotkanie z Komendantem Komisariatu policji w Kamieńcu Ząbkowickim

22 listopada – czwartek

 • Sprawy bieżące

23 listopada – piątek

 • Spotkanie z Panią Krystyna Drożdż - Kierownik Archiwum Państwowego w kamieńcu Ząbkowickim w sprawie kontroli przestrzegania zasad archiwizowania dokumentów przez Urząd.

 • Posiedzenie Komisji Oświaty

26 listopada – poniedziałek

 • Spotkanie roboczej grupy działania programu Lider w Strzelinie

 • Posiedzenie Komisji Rolnej

27 listopada – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

28 listopada – środa

 • Sprawy bieżące

29 listopada – czwartek

 • Posiedzenie Komisji budżetu

 • Spotkanie z przedstawicielami belgijskiej fundacji SOS POLEN – przekazania pomocy rzeczowej i finansowej dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki

30 listopada – piątek

 • Sprawy bieżące

 PAŹDZIERNIK 2007

1 października- poniedziałek

 • Sprawy bieżące

2 październik- wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

3 październik- środa

 • Sprawy biedzące

4 październik- czwartek

 • Spraw bieżące

5 październik- piątek

 • Sprawy bieżące

8 październik- poniedziałek

 • Konwent wójtów w zieleńcu.

 • Spotkanie z Wojewodą dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem w sprawie działań dotyczących budowy zbiornika Kamieniec.

 • Spotkanie z dolnośląskim kuratorem oświaty p. Beatą Pawłowicz w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy.

9 październik- wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

10 październik- środa

 • Spotkanie z prezesem ZWIK w sprawie technicznych aspektów odłączenia się Gminy od spółki.

11 październik- czwartek

 • Sprawy bieżące

12 październik- piątek

 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych Gminy

15 październik- poniedziałek

 • Spotkanie z likwidatorem spółdzielni produkcyjnej Monter w sprawie zwrotu udzielonej przez gminę pożyczki.

 • Doroczne polsko czeskie spotkanie muzealników w archiwum Państwowym oddział w Kamieńcu.

16 październik- wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

17 październik- środa

 • Spotkanie z przedstawicielami firmy Aquis z Leszna w sprawie wykonania Planu Odnowy Wsi.

18 październik- czwartek

 • Spotkanie z powiatowym lekarzem weterynarii w sprawie stanu zwierząt znajdujących się na obiekcie pałacowym

 • Posiedzenie rady nadzorczej ZWIK w Nowej Rudzie w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim dot. Spółki.

19 październik- piątek

 • Sprawy bieżące

 • Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy w sprawie perspektyw funkcjonowania oświaty w gminie i powiecie Ząbkowickim.

22 październik- poniedziałek

 • Spotkanie przedstawicieli gmin w Lądku Zdr. w sprawie stworzenia szlaku Marianny Orańskiej jako produktu turystycznego powiatów nadgranicznych.

23 październik- wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

24 października- środa

 • Sprawy bieżące

25 października- czwartek

 • Komisja rolna

26 październik- piątek

 • Sprawy bieżące

 • Wizyta w Gerlich przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamienieckiej na spotkaniu organizowanym w muzeum miejskim w sprawie wymiany kulturalnej.

29 października- poniedziałek

 • Komisja budżetu

30 października- wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

 • Komisja oświaty

31 października- środa

 • Sesja Rady Gminy

 WRZESIEŃ 2007

3 wrzesień – poniedziałek

 • Uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008

 • Spotkanie Komitetu Organizacyjnego dożynek gminnych w sołectwie Sosnowa

4 wrzesień – wtorek

 • Wyjazd do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w sprawie przyznanych przez Ministra Rolnictwa odznaczeń Zasłużony dla rolnictwa.

5 wrzesień – środa

 • Sesja Rady Gminy

6 wrzesień – czwartek

 • Spotkanie z przedstawicielami automobilklubu Ziemi Dolnośląskiej w sprawie organizacji rajdu na wyznaczonym terenie Gminy

7 wrzesień – piątek

 • Sprawy bieżące

9 wrzesień – niedziela

 • Uroczystości dożynek gminnych

10 wrzesień – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

11 wrzesień – wtorek

 • Dzień przyjmowania interesantów

12 wrzesień – środa

 • Sprawy bieżące

13 – 14 wrzesień

 • Wyjazd do Opactwa pocysterskiego w Paradyżu na III ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich i właścicieli obiektów Pocysterskich.

16 wrzesień – niedziela

 • Uroczystości dożynek gminnych w Henrykowie

17 września – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

18 wrzesień – wtorek

 • Dzień przyjmowania interesantów

19 wrzesień – środa

 • Komisja Budżetu

 • Spotkanie przedstawicieli gmin w Międzygminnym Związku Celowym w kłodzku w sprawie ustalenia harmonogramu dalszych działań w celu powołania spółki, która będzie operatorem przyszłego wysypiska śmieci w Ścinawce

20 wrzesień – czwartek

 • Sprawy bieżące

21 wrzesień – piątek

 • Spotkanie z Burmistrzem Barda w sprawie uzyskania stanowiska Gminy Bardo, co do możliwości przyszłego zaopatrzenia tej jednostki w wodę z ujęć Gminy Kamieniec.

 • Komisja Oświaty

24 wrzesień – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

25 wrzesień – wtorek

 • Dzień przyjmowania interesantów

26 wrzesień – środa

 • Wyjazd do Zieleńca na szkolenie obronne dla przedstawicieli gmin – referowanie  przebiegu Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, której organizacja jest ustawowym obowiązkiem każdego wójta gminy , burmistrza czy prezydenta miasta.

27 wrzesień – czwartek

 • Sprawy bieżące

28 wrzesień – piątek

 • Sesja Rady Gminy

 

 SIERPIEŃ 2007

1 sierpnia – środa

 • Powołanie do pełnienia obowiązków zastępcy wójta pana Jacka Kowalskiego

 • Spotkanie z członkiniami kół gospodyń wiejskich z terenu gminy w sprawie pomocy przy organizacji dożynek

2 sierpnia – czwartek

 • Powołanie do pełnienia obowiązków Dyrektora zespołu Szkół Nr 2 Pani Małgorzaty Furtak

3 sierpnia – piątek

 • Sprawy bieżące

6 sierpnia – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

7 sierpnia – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

8 sierpnia – środa

 • Wizyta nieoficjalna pana premiera Przemysława Gosiewskiego na terenie Gminy Kamieniec i spotkanie z wójtem

9 sierpnia – czwartek

 • Kolejne spotkanie robocze komitetu organizacyjnego w sprawie obchodów dożynek

 • Spotkanie robocze w sprawie przystąpienia do kompleksowego opracowania planu odnowy Gminy.

10 sierpień – piątek

 • Sesja Rady Gminy

13 sierpnia – poniedziałek

 • Spotkanie z prezesem zarządu spółki Medicus w sprawie bieżącego funkcjonowania przychodni na terenie gminy

14 sierpnia – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

15 sierpnia – środa

 • Sprawy bieżące

16 sierpnia – czwartek

 • Spotkanie z dyrektorem oddziału Spółki ZWIK Ryszardem Kleniukiem w sprawie przygotowań do zmian reorganizacyjnych w spółce.

 • Wizyta wicestarosty  powiatu Ząbkowickiego w  sprawie zakończenia budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazialnych w Kamieńcu.

17 sierpnia – piątek

 • Spotkanie z Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego oddziału w Kamieńcu  P. Stibler i delegacją pracowników gimnazjum w Kamieńcu w sprawie omówienia zmian kadrowych w placówce.

18 sierpnia – sobota

 • W Starczowie odbyły się strażackie zawody sportowe o puchar wójta Gminy

20 sierpnia – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

21 sierpnia – wtorek

 • Dzień przyjmowania interesantów

22 sierpnia – środa

 • Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

23 sierpnia – czwartek

 • Spotkanie z Panią Prezes Fundacji Ochrony Zwierząt i Ochrony Polskiego dziedzictwa Przyrodniczego „ Mrunio” w sprawie sytuacji bytowej zwierząt przebywających na terenie pałacu Kamienieckiego w związku

24 sierpnia – piątek

 • Wizyta  Prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej w sprawie zaangażowania się w przebieg uroczystości dożynkowych oraz dalszych działań inwestycyjnych w branży rolniczej na terenie gminy.

26 sierpnia – niedziela

 • Uroczystości powiatowych dożynek w Tarnowie – udział w konkursie wieńcowym delegacji pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Chałupek

27 sierpnia – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

28 sierpnia – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

 • Spotkanie przedstawicieli Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ząbkowicach Śl. w sprawie wykorzystania środków przeznaczonych na aktywizacje bezrobotnych oraz omówienie kwestii związanych z możliwością organizacji prac interwencyjnych w poszczególnych gminach

29 sierpnia – środa

 • sprawy bieżące

30 sierpnia – czwartek

 • Sprawy bieżące

31 sierpnia – piątek

 • Spotkanie członków zarządu i przedstawicieli gmin w Miedzygminnym Związku Celowym w Kłodzku w sprawie omówienia wstępnych założeń do programu gospodarki odpadami  na terenie powiatu Kłodzkiego i Ząbkowickiego

 

 LIPIEC 2007

2 lipca – poniedziałek

 • Spotkanie z przedstawicielami belgijskiej fundacji na rzecz wspierania osób poszkodowanych i ubogich w sprawie materialnej pomocy dla dzieci szkolnych. Przekazanie kwoty 350 euro na konto szkoły podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na zakup obiadów

3 lipca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów 

4 lipca – środa

 • Komisja Rolnictwa

5 lipca – czwartek

 • Komisja Budżetu

6 lipca – piątek

 • Sprawy bieżące

9 lipca – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

10 lipca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

11 lipca – środa

 • Sprawy bieżące

12 lipca – czwartek

 • Sprawy bieżące

13 lipca - piątek

 • Spotkanie z grupą inwestorów w sprawie działań inwestycyjnych na terenie Gminy w branże budowlaną.

 • Posiedzenie Rady Społecznej działającej przy samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki zdrowotnej w Ząbkowicach Śl. W sprawie podziału zysku osiągniętego przez podmiot na dzień 31 grudnia 2006 r. Zakupiona zostanie między innymi nowa karetka transportowa za kwotę 160 tysięcy złotych.

16 lipca – poniedziałek

 • Posiedzenie zarządu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku w sprawie ustalenia ostatecznej lokalizacji stacji przeładunkowych i zmian do budżetu Związku na rok 2007.

17 lipca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

18 lipca – środa

 • Spotkanie z wojewodą dolnośląskim we Wrocławiu w sprawie przydzielenia środków dla Gminy Kamieniec na zadania związane z odbudową infrastruktury komunalnej.

19 lipca – czwartek

 • Sesja Rady Gminy

20 lipca – piątek

 • Spotkanie z przedstawicielem przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej w sprawie wywiązywania się zapisów umowy na dowóz uczniów do szkól.

23 lipca – poniedziałek

 • Sprawy bierzące

24 lipca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

25 lipca – środa

 • Spotkanie z sołtysami w sprawach dotyczących poszczególnych sołectw.

 • Spotkanie komitetu honorowego w sprawie organizacji dożynek w sołectwie Sosnowa

26 lipca – czwartek

 • Spotkanie z zarządem TMZK

27 lipca – piątek

 • Spotkanie z Prezesem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenach należących do spółdzielni.

 • Spotkanie z kierownikiem kamienieckiego oddziału spółki ZWIK oraz dyrektorem ZGKIM w sprawie omówienia technicznych kwestii związanych z powołaniem gminnego Zakładu Usług Komunalnych

30 lipca – poniedziałek

 • Wizyta w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w sprawie rozpatrzenia wniosków o nadanie odznaki  „Zasłużony dla Rolnictwa” dla wytypowanych mieszkańców Gminy.

31 lipca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

 

 CZERWIEC 2007

29 czerwiec – piątek

 • Konferencja w sprawie rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis zorganizowana przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego na zamku w Kamieńcu.

 • Udział w walnym zebraniu przedstawicieli Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kamieńcu.

28 czerwiec – czwartek

 • Sprawy bieżące

27 czerwiec – środa

 • Spotkanie z przedstawicielami grupy kapitałowej w sprawie nowych inwestycji na terenie Gminy

26 czerwiec – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

25 czerwca – poniedziałek

 • Konferencja w sprawie programu odra 2006 zorganizowana we Wrocławiu przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – sprawa zbiornika wodnego Kamieniec

22 czerwca – piątek

 • Uroczystości zakończenia roku szkolnego

21 czerwca – czwartek

 • Posiedzenie zgromadzenia wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie w sprawie miedzy innymi zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarządu spółki oraz przyjęcia sprawozdania rady Nadzorczej spółki za rok 2006.

20 czerwca – środa

 • Czynności notarialne w Ząbkowicach Śl.

19 czerwca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

18 czerwca – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

17 czerwca – niedziela

 • Obchody dni cysterskich w Kamieńcu – druga część.

16  czerwca - sobota

 • Obchody dni Cysterskich w Kamieńcu

15 czerwca – piątek

 • Komisja Rolnictwa

14 czerwca – czwartek

 • Sprawy bieżące

13 czerwca – środa

 • Walne Zebranie członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu

12 czerwca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

11 czerwca – poniedziałek

 • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Kamieniec II w świetlicy środowiskowej w sprawach działań zmierzających do realizacji założeń programowych

8 czerwca – piątek

 • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa Pomianów z udziałem Zarządu dróg powiatowych w sprawie przejazdów samochodów ciężarowych przez teren sołectwa i działaniami jakie są czynione przez gminę aby ten stan poprawić.

7 czerwca – czwartek

 • Sprawy bieżące

6 czerwca – środa

 • Sprawy bieżące

5 czerwca – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

4 czerwca – poniedziałek

 • Sesja Rady Gminy

2 czerwca – sobota

 • Organizacja przez Komisariat Policji w Ząbkowicach Śląskich i Urząd Gminy   Powiatowego Dnia Dziecka na stadionie sportowym w Kamieńcu Ząbkowickim.

1 czerwca – piątek

 • Wizytacja przedszkoli i oddziału przedszkolnego z okazji dnia dziecka

 • Sesja Rady Powiatu Ząbkowickiego

 MAJ 2007

31 maja - czwartek

 • Spotkanie u starosty wójtów burmistrzów i właścicieli kopalń kruszyw mineralnych z terenu powiatu ząbkowickiego w sprawie omówienia problematyki przewozu ciężkim transportem wydobywanych kopalin

30 maja – środa

 • Sprawy bieżące

29 maja – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

 • Komisja rolna

 • Spotkanie z Prezesem dolnośląskiego związku wędkarskiego w sprawie planów zagospodarowania terenów przy zbiornikach wodnych istniejących na terenie Gminy.

28 maja – poniedziałek

 • Komisja oświaty

25 maja – piątek

 • Obchody dnia europejskiego w Gimnazjum Publicznym

24 maja – czwartek

 • Walne zebranie członków banku spółdzielczego w Ząbkowicach Śl. O. Kamieniec

 • Udział w zebraniu Towarzystwa miłośników ziemi kamienieckiej

23 maja – środa

 • Komisja budżetu

22 maja – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

21 maja -  poniedziałek

 • Sprawy bieżące

18 maj – piątek

 • Uroczystość dnia patrona Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

17 maj – czwartek

 • Konkursu o Złote pióro Wójta Gminy zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 im B. Chrobrego

16 maj – środa

 • Spotkanie wójta z warszawskim konsorcjum inwestycyjnym w sprawie oferty inwestycyjnej Gminy

15 maj – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

14 maj – poniedziałek

 • Spotkanie wójta z Zarządem Wrocławskich Kopalni Surowców Mineralnych w sprawie działalności spółki na terenie Gminy

11 maj – piątek

 • Sprawy bieżące

10 maj – czwartek

 • Spotkanie z Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego terenu Gminy Kamieniec w sprawie bieżącej sytuacji w oświacie.

 • Sprawy bieżące

9 maj – środa

 • Spotkanie wójta z przedstawicielami belgijskiej fundacji dobroczynnej w sprawie możliwości uzyskania dodatkowej pomocy dla mieszkańców Gminy znajdujących się w trudnych warunkach bytowych.

8 maj – wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

 • Spotkanie wójtów w Międzygminnym związku Celowym w Kłodzku w sprawie nowych uregulowań prawnych dotyczących gospodarki odpadami na terenie działalności związku.

7 maj – poniedziałek

 • Sprawy bieżące

5 maj – sobota

 • Zawody strzeleckie o puchar wójta Gminy w Biernacicach

4 maj – piątek

 • Sprawy bieżące

3 maj – czwartek

 • Trzeci dzień uroczystości związanych z przebiegiem majówki kamienieckiej

2 maj – środa

 • Drugi dzień uroczystości związanych z przebiegiem majówki kamienieckiej

1 maj – wtorek

 • Pierwszy dzień uroczystości związanych z przebiegiem majówki kamienieckiej

 MARZEC 2007

30 marca- piątek

 • Organizacja i przebieg w Kamieńcu powiatowego konkursu recytatorskiego Pegazik

29 marca- czwartek

 • Sesja Rady Powiatu

 • Spotkanie wójtów z władzami powiatu w Opactwie Henrykowskim w sprawie organizacji Dni Cysterskich

28 marca środa

 • Komisja rolnictwa

27 marca- wtorek

 • Dzień przyjmowania petentów

26 marca- poniedziałek

 • Sprawy bieżące

25 marca- niedziela

 • Walne zebranie członków Pracowniczych Ogrodów Działkowych Jarzynka

24 marca- sobota

 • Walne zebranie członków  Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamienieckiej

23 marca- piątek

 • Komisja budżetu

 • Spotkanie z przedstawicielem firmy Atrium w sprawie omówienia kwestii związanych z opracowaniem planów odnowy wsi.

22 marca- czwartek

 • Spotkanie z  Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

 • Druga cześć obrad Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego

21 marca- środa

 • Sesja Rady Gminy

 • Obrady Dolnośląskiego Forum samorządu Terytorialnego

20 marca- wtorek

 • dzień przyjmowania petentów

 • spotkanie z przedstawicielem firmy Fortum w sprawie oferty na dostarczanie ciepła do obiektów szkół w Kamieńcu

19 marca- poniedziałek

 • komisja oświaty

16 marca- piątek

 • seminarium w Świdnicy poświęcone Szlakowi Cystersów na Dolnym Śląsku
  szkolenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Piechowicach

15 marca- czwartek

 • sprawy bieżące

14 marca- środa

 • konferencja w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z udziałem władz centralnych w sprawie zabezpieczenia przed powodzią doliny Odry oraz przyznanie Wójtowi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusza Kaczmarka promesy w wysokości 400 tysięcy złotych na odbudowę infrastruktury gminnej zniszczonej w wyniku powodzi

13 marca- wtorek

 • przyjmowanie petentów

12 marca- poniedziałek

 • sprawy bieżące

10 marca- sobota

 • wizyta Wójta i Kierownika USC u Pana Kazimierza Rosłanowskiego z okazji ukończenia przez jubilata 99 lat

 • zebranie sprawozdawcze gminnego zarządu OSP

9 marca- piątek

 • spotkanie z wydawcą książki o Kamienieckim pałacu

 • spotkanie w Klubie seniora

8 marca- czwartek

 • sprawy bieżące

 • spotkanie w Świetlicy wiejskiej w Byczeniu

7 marca- środa

 • posiedzenie zarządu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku

6 marca- wtorek

 • przyjmowanie petentów

5 marca- poniedziałek

 • spotkanie właścicieli obiektów pocysterskich w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie podjęcia działań dotyczących wpisania szlaku cystersów na listę dziedzictwa kulturowego JUNESCO

3 marca- sobota

 • zebranie wiejskie w Sławęcinie i wybory sołtysa

2 marzec- piątek

 • uzgodnienia w sprawie organizacji Wratislawi Cant ans w Kamieńcu

 • spotkanie Wójtów i Burmistrzów w Starostwie

1 marzec- czwartek

 • spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, gminy i prezesem kopalni gnejsu w sprawie budowy drogi dojazdowej w Pomianowie do drogi wojewódzkiej

 • spotkanie z Gminnym Kołem Pszczelarzy

 LUTY 2007

 

28 luty- środa

 • Sesja Rady Gminy

27 luty- środa

 • dzień przyjmowania petentów

 • wyjazd do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

26 luty- poniedziałek

 • czynności notarialne w Ząbkowicach Śl.

 • sprawy bieżące

24 luty- sobota

 • spotkanie sprawozdawcze w OSP Kamieniec I

23 luty- piątek

 • spotkanie z przedstawicielami prasy

 • odbyła się komisja budżetu i rozwoju gospodarczego w sprawie ostatecznego projektu budżetu gminy na 2007 rok oraz planu pozyskiwania środków z zewnątrz z uwzględnieniem własnego wkładu

22 luty- czwartek

 • spotkanie z rodzicami dzieci trenujących w zorganizowanej grupie na terenie Gminy w sprawie możliwości dofinansowania ich działalności

 • odbyła się komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia Turystyki Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2007 oraz projektu budżetu na rok 2007

21 luty- środa

spotkanie z przedstawicielem firmy Tytan w sprawie działalności na terenie Gminy

 • komisja rolnictwa E i O P. Poż. W sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2007

 • wizytacja z delegatury kuratorium w Wałbrzychu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości powołania zespołów szkół i przedszkoli w Gminie

 • spotkanie z przedstawicielami pracowników wybranych do Rady nadzorczej ZWIK w nowej Rudzie

20 luty- wtorek

 • wyjazd do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

 • przyjmowanie petentów

19 luty- poniedziałek

 • sprawy bieżące

16 luty- piątek

 • kontrola w USC z archiwum państwowego w sprawie prawidłowości wykonywania zapisów w Księgach Urzędu stanu Cywilnego

 • spotkanie s przedstawicielem poznańskiej firmy projektowej w sprawie wdrażania na terenie gminy energooszczędnych systemów oświetlenia

 • uczestnictwo w rozprawie sądowej w Ząbkowicach Śl. z powództwa Włodzimierza Sobiecha o odszkodowanie za naruszenie przez Gminę Kamieniec posiadania stwierdzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. z dnia 13 września 2005 r.

 • uczestnictwo w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Ząbkowicach Śl. dotyczącej przyznania i podziału środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy na rok 2007

15 luty- czwartek

 • spotkanie z przedstawicielem firmy wykonującej dalszy etap wodociągowania sołectwa Ożary i Doboszowice w sprawie uregulowania istniejącego zobowiązania z tytułu prac wykonanych w 2006 roku.

 • Wyjazd do Kuratorium we Wrocławiu w sprawie powołania zespołów szkolno przedszkolnych na terenie gminy

 • Spotkanie w sołectwie Mrokocin w sprawie inicjatywy budowy kościoła

14 luty- środa

 • Walne Zebranie członków Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. Wybory uzupełniające na Wiceprzewodniczącego związku i członków zarządu. Wójt Gminy Kamieniec został wybrany na członka zarządu związku.

13 luty- wtorek

 • dzień przyjmowania petentów

12 luty- poniedziałek

 • spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Międzygminnego Związki Celowego w Kłodzku Panem Michałem Pundą w sprawie działalności związku i dalszych planach jego funkcjonowania

 • wyjazd do Nowej Rudy na walne zebranie udziałowców spółki ZwiK w sprawie określenia długofalowej polityki spółki

11 luty- niedziela

 • spotkanie sprawozdawcze w OSP Kamieniec II

9 luty- piątek

 • czynności notarialne w Ząbkowicach Śląskich

 • spotkanie z sołtysem sołectwa Byczeń w sprawie pilnych robót wzdłuż drogi wojewódzkiej 382

 • spotkanie z przedstawicielami zarządu dróg powiatowych w sprawie konieczności przeprowadzenia bieżących prac remontowych i rozwiązania lokalnych sporów w związku z przejazdem samochodów ciężarowych przez sołectwa Pomianów Mrokocin Chałupki.

8 luty- czwartek

 • Wyjazdowa Sesja Rady Gminy w Starczowie
Sport
Kultura
Edukacja
Inwestycje
Samorząd

 

 

Finanse gminy
Rolnictwo

Kamieniec Ząbkowicki      TELEKOM.pl Sp. z o.o. - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.